Eion Bailey

Celebrity

Eion Bailey Photos

10 of 24
Covert Affairs - Season 1 - "When the Levee Breaks" - Eion Bailey as Ben Mercer
Christos Kalohoridis/USA Networks