Diego Boneta

  • Celebrity
  • Birth Name: Diego González Boneta
  • Birth Place: Mexico City, Mexico
  • Profession: Actor, Singer

Diego Boneta Photos

  • 90210 - Season 2 - "Meet the Parent" - Diego Boneta as Javier and Jessica Lowndes as Adrianna Tate-Duncan

Details

  • Birth Name: Diego González Boneta
  • Birth Place: Mexico City, Mexico
  • Profession: Actor, Singer

Trending TonightSee all »