Diego Boneta

Celebrity

Diego Boneta Photos

2 of 4
90210 - Season 2 - "Meet the Parent" - Diego Boneta as Javier
Michael Desmond/The CW