Damon Gupton Photos

  • Prime Suspect - Season 1 - "Carnivorous Sheep" - Maria Bello as Det. Jane Timoney and Damon Gupton as Det. Evrard Velerio