Colton Haynes

Celebrity

Colton Haynes Photos

34 of 37
The Gates - James Preston as Lukas Ford, Louis Herthum as Simon Ford, Colton Haynes as Brett Crezski and Rachel DiPillo as Lexie
Bob D'Amico/ABC