Colton Haynes

Celebrity

Colton Haynes Photos

23 of 27
The Gates - James Preston as Lukas Ford, Louis Herthum as Simon Ford, Colton Haynes as Brett Crezski and Rachel DiPillo as Lexie
Bob D'Amico/ABC