Chris Kattan

Celebrity

Chris Kattan Photos

5 of 33
The Middle - Season 3 - "The Play" - Eden Sher, Patricia Heaton, Chris Kattan
Eric McCandless/ABC