Billy Burke

Celebrity

Billy Burke Photos

17 of 85
Revolution - Season 2 - "The Patriot Act" - Elizabeth Mitchell, Billy Burke, Tracy Spiridakos and Zeljko Ivanek
Felicia Graham/NBC