Avan Jogia

Celebrity

Avan Jogia Photos

4 of 9
Twisted - Season 1 - "Pilot" - Avan Jogia and Sam Robards
Eric Leibowitz/ABC Family