Avan Jogia

Celebrity

Avan Jogia Photos

2 of 9
Twisted - Season 1 - "Pilot" - Avan Jogia and Denise Richards
Eric Leibowitz/ABC Family