Ashton Holmes

Celebrity

Ashton Holmes Photos

6 of 11
Lie to Me - Season 3 - "Killer App" - Ashton Holmes as Zach, Tim Roth as Lightman, Kelli Williams as Gillian and Paul James
Greg Gayne/FOX