Aloma Wright

Celebrity

Aloma Wright Photos

3 of 5
Scrubs - Season 7, "My Identity Crisis" - Aloma Wright as Nurse Shirley
Chris Haston/NBC Photo